Gode råd til dit tag

29 December 2020
Maya Hindsberg

Hvis du har fået lagt nyt tag, vil du gerne sikre dig, at det bliver vedligeholdt ordentligt. Derfor kan det give mening årligt at tjekke taget for utætheder, og andre problemer. 

Derudover er der nogle love og regler, du skal forholde til, når du skal have nyt tag. De regler er nemlig vigtige for, hvilken tagbelægning du må bruge på dit hus. Der er nemlig bygningsreglementer, som kan indgå i f.eks. lokalplaner, som kan have bestemmelse for, hvilken tagbelægning du må vælge til dit hus.

Love og regler om tagbelægninger som du bør være opmærksom på

Inden du gør noget som helst med dit nye tag, bør du undersøge, om der er love og regler, som du skal forholde dig til, så du ikke får fingrende i klemme med loven. Der er generelt 4 typer regler og anvisninger.

1. Trafik-,bygge – og boligstyrelsen udgiver alle et bygningsreglement, hvor du kan se de generelle love og regler for tage og tagbelægninger. Det er nok den vigtigste instans at følge, og den første du skal tjekke op på.

2.Hvis du vil undersøge, om der er særlige regler for dit hus og dets tagbelægning, skal du undersøge din lokalplan.. Derudover kan du også se, om der er regler omkring bevaring og fredede huse i lokalplanen.

Gode råd om vedligeholdelse

1. Du vil gerne fikse skaden inden den bliver alt for stor. Derfor skal du udskifte ødelagte tagsten, tagplader eller tagpap, så skaderne ikke udvikler sig, og bliver store og meget dyre.

2. Du gør dig selv en tjeneste ved at være omhyggelig med at tjekke for utætheder alle steder, hvor der stikker noget op igennem taget. Det kunne være en skorsten, tagrender mm. 

3.Hvis du vil undgå utætheder, fugtstader mm. Så bør du tjekke dit undertag jævnligt. Det er nemlig, hvis der er revner eller huller i det, at der går råd i taget.

Flere Nyheder