Misbruger? Få hjælp til hele familien på et misbrugscenter

23 November 2018
Astrid Pedersen
Misbruger? Få hjælp til hele familien på et misbrugscenter

Det er utroligt vanskeligt at være vidne til et misbrug. Langt de fleste mennesker, som udvikler en afhængighed – det være sig af spil, stoffer, alkohol eller måske receptpligtig medicin – vil gradvist miste sig selv til afhængigheden, og samtidig skubbe alt og alle, som betyder noget, fra sig. Det er ikke usædvanligt at se misbrugsramte mennesker miste såvel familie som venner, bolig og job, fordi de på grund af afhængigheden ikke er i stand til at varetage familie- og jobmæssige samt økonomiske og sociale forpligtelser.

Samtidig vil en misbrugsramt person være afvisende over for ethvert forsøg fra venner og familie på at lede vedkommende på rette vej, hvilket så enten fører til, at han eller hun skubber sine kære fra sig, eller at venner og familie bøjer sig og bliver medvirkende til at styrke afhængigheden.

Få hjælp til at slippe misbruget på et misbrugscenter

Derfor er det vigtigt, at det ikke kun er den misbrugsramte selv, som tilbydes hjælp. Hvis vedkommende skal undgå at falde i igen, er det vigtigt, at de nærmeste inddrages i afvænningsforløbet. Dette kan for eksempel ske på et misbrugscenter, som tilbyder familieterapi sideløbende med selve afvænningen og misbrugsbehandlingen. På den måde kan familien som helhed blive rustet til at takle hverdagen og de mange fristelser, som ligger heri – også på de tidspunkter, hvor tilværelsen er særligt hård og ubarmhjertig. Uden de nærmestes stærke opbakning er risikoen for, at den misbrugsramte falder tilbage i afhængighedens klør, overvejende. Og derfor bør du vælge et misbrugscenter med mulighed for behandling af samtlige familiemedlemmer.

Familieforløb på Behandlingscenter Stien

Behandlingscenter Stien er et misbrugscenter, hvor afhængighed behandles efter Minnesota modellen. Denne behandlingsform er holistisk i sit udgangspunkt, og inddrager således hele den misbrugsramtes livsverden, inklusive den nære familie.

Du kan få mere at vide om de særligt tilrettelagt familie behandlingsforløb på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder